Begeleiding door AKP Uitvaartzorg

Het regelen van een uitvaart kan veel vragen oproepen en vaak wordt gedacht dat alles zo snel mogelijk geregeld moet worden. De termijn waarbinnen een lichaam (wettelijk gezien) begraven of gecremeerd moet worden, is 6 werkdagen, na de dag van overlijden.
Dit geeft de mogelijkheid om alles stap voor stap te regelen, en enige bedenktijd over bepaalde keuzes die gemaakt moeten worden. De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de wensen die men heeft.
Men kan er van uitgaan dat een uitvaart al gauw tussen de € 4.500,= en € 8.500,= gaat kosten. Vaak wordt hiervan ongeveer ¼ deel vergoed door de uitvaartvereniging, waar men lid van is. Men krijgt geen geld uitgekeerd, maar er worden diensten verleend door de vereniging. Of door een organisatie die hiervoor door de vereniging is aangewezen. Men heeft dus geen vrije keus voor een uitvaartverzorger. Sommige verenigingen geven totaal geen vergoeding wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van hun diensten.
Bij een kapitaalverzekering voor uw uitvaart, wordt er een bedrag uitgekeerd en kunt u zelf bepalen wat u wilt doen en met wie u zaken wilt doen. Ook kunnen de grafrechten per gemeente nogal eens verschillen.

Zoals gezegd, moeten er veel keuzes gemaakt worden:
  • =Willen de nabestaanden helpen bij de laatste verzorging van de overledene?
  • =Waar wordt de overledene opgebaard, thuis of elders?
  • =Wordt het een begrafenis of crematie?
  • =Waar moet de plechtigheid plaats vinden?
  • =Wie moeten er uitgenodigd worden voor de uitvaart of condoleance?
  • =Moeten er kaarten/uitnodigingen verstuurd worden en wat moet er op staan?
  • =Wil men voorafgaande aan de uitvaart een advertentie in de krant of na die tijd?
  • =Wel of geen bloemen?
  • =Wie gaat er eventueel wat zeggen of doen tijdens de plechtigheid?
En wat er dan verder nog geregeld moet worden.
Heel veel vragen en keuzes, waarbij ik u op een rustige en betrokken manier met zorg, aandacht en respect wil begeleiden.

Op deze manier kunnen we samen tot een goed en waardig afscheid komen van diegene die u heeft lief gehad. Tijdens deze dagen zal ik op de achtergrond voor u klaar staan en er zijn wanneer u mij nodig heeft.