Begeleiding door AKP uitvaartzorg

Het regelen van een uitvaart kan veel vragen oproepen en vaak wordt gedacht dat alles zo snel mogelijk geregeld moet worden. De termijn waarbinnen een lichaam (wettelijk gezien) begraven of gecremeerd moet worden, is 6 werkdagen, na de dag van overlijden.
Dit geeft de mogelijkheid om alles stap voor stap te regelen, en enige bedenktijd over bepaalde keuzes die gemaakt moeten worden. De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de wensen die men heeft.
Men kan er van uitgaan dat een uitvaart al gauw tussen de € 4.500,= en € 7.500,= gaat kosten. Vaak wordt hiervan ongeveer ¼ deel vergoed door de uitvaartvereniging, waar men lid van is. Men krijgt geen geld uitgekeerd, maar er worden diensten verleend door de vereniging. Of door een organisatie die hiervoor door de vereniging is aangewezen.
Bij een kapitaalverzekering voor uw uitvaart, wordt er een bedrag uitgekeerd en kunt u zelf bepalen wat u wilt doen en met wie u zaken wilt doen. Ook kunnen de grafrechten per gemeente nogal eens verschillen.