Nieuwe naam, nieuwe site

Met ingang van 1 februari 2020 is de naam van Uitvaartbegeleiding Zuidwolde gewijzigd in AKP Uitvaartzorg.

Nieuwe naam, nieuwe site, zelfde persoon, zelfde service.